Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Nasze usługi na rynku zamojskim świadczymy od 1995 r.

KMS Energia

W swojej działalności kierujemy się uczciwością wobec Klienta oraz rzetelnością wykonywanej pracy. Służymy doświadczeniem zdobytym podczas wielu realizacji począwszy od drobnych serwisów do kompleksowej inwestycji.
Image

Jakie informacje znajdziesz na tej stronie ?

 • Dowiesz się o rodzajach montowanych przez naszą firmę oczyszczalnii
 • Jakie dokumenty są wymagane przy montażu oczyszczalnii
 • Ile trwa montaż oczyszczalnii
 • Co zyskasz montując przydomową oczyszczalnie ścieków przy swoim domu
 • Jak zamówić u nas oczyszczalnię
 • Co gwarantuje nasza firma

Oczyszczalnie, przydomowe, biologiczne

Świadczymy usługi związane z wykonywaniem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Oferujemy Państwu usługę kompleksowego wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności dostosowanej do charakterystyki i przeznaczenia obiektu.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są doskonałym wyborem dla właścicieli domów jednorodzinnych zlokalizowanych poza obszarem objętym siecią kanalizacyjną.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są znacznie lepszą alternatywą dla zbiorników bezodpływowych, które potocznie zwane są szambami. Indywidualna oczyszczalnia ścieków jest wygodna, tania w eksploatacji, ekologiczna i bezpieczna.

Pozwala zapomnieć o konieczności systematycznego wywożenia ścieków i związanych z tym wydatkach. Nie wymaga również absorbujących zabiegów konserwacyjnych. W przydomowej oczyszczalni ścieków zanieczyszczenia znajdujące się w ściekach poddawane są naturalnym procesom biologicznym, dzięki czemu rozkładają się w niej do postaci prostych związków mineralnych nieszkodliwych dla środowiska.


Zapraszamy do zapoznania się z ofertą i skorzystania z naszych usług.

Co należy zrobić żeby móc założyć przydomową oczyszczalnie ścieków ?

Jeśli staramy się o budowę przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności powyżej 7,50m3 na dobę niezbędne będzie uzyskanie pozwolenia na budowę.

Jeśli natomiast interesuje nas budowa mniejszej oczyszczalni pozwolenie nie będzie konieczne, będziemy jednak musieli uzyskać zgodę na budowę oczyszczalni ze starostwa powiatowego.

Aby uzyskać taką zgodę niezbędne będzie złożenie do starostwa zgłoszenia o zamiarze budowy oczyszczalni.

Dodatkowo do takiego zgłoszenie będziemy musieli dołączyć potrzebne dokumenty takie jak:
 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
 • potwierdzenie prawa do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (dokument stwierdzający posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości),
 • zgłoszenie w którym należy określić: rodzaj, zakres i sposób wykonywania robót oraz termin ich
 • rozpoczęcia, opis przyjętego rozwiązania oczyszczalni ścieków wraz z parametrami technicznymi,
 • odpowiednie szkice lub rysunki, a także pozwolenia wymagane odrębnymi przepisami.
   
W szczególnych przypadkach mogą być także wymagane:
 • mapa geodezyjna z naniesionym rozwiązaniem,
 • projekty techniczne urządzeń,
 • certyfikaty urządzeń przedstawione przez firmy,
 • dokumenty dowodzące jakości oczyszczania ścieków,
 • pozwolenie wodnoprawne (jeśli jest wymagane).

Oczywiście firma KMS Instalacje pomoże skompletować Państwu wszystkie dokumenty i przebrnąć przez niezbędne formalności związane z budową przydomowej oczyszczalni ścieków.

Interesuje Cię przydomowa oczyszczalnia ścieków ?

Informacje kontaktowe

Image
Sitaniec Kolonia 190B
22-400 Zamość

NIP: 922 235 62 16
Regon: 060018134

tel: +48 793 911 200
email: biuro@kmsenergia.pl